Нурсултан Назарбаев Абiшулы

  

Курметтiм мен сiзге хат жолдап едiм,жагдай айтып 2 баламен жагдайымыз киындап барат айлык тiптi 38.000тг маган квартира толеу керек,кредитьымызга 17.000тг кетедi калганына тек кана тамакка арен жеткiземiн мырзам тым болмаса 2 балапандарым ушiн 1.000.000тг каржылай комек сураймын жеке касiп ашу ушiн жане сiздiн сенiмiнiздi актаймыз басты арманымыз уй сатып алу едi мырзам сiзден отiнемiз жаркын болашагымыз ушiн колыныздын ушын берiнiзшi президент мырза менде бiр казактын баласы озiм Узбекистан Республикасынан кошiп келген едiк келгелi берi уй алалмаймын киналып журмiз,жеке касiп ашу жане жумыс жасауга колымнан келедi,тек каржы маселесi мулдем берекемiздi алып бiттi мырзам сiзден баска баратын жерiмде жок осы маселе жонiнде озiнiзден колдау кутемiз,отiнiшiмдiжерге тастамассыз деп умiттнем мырзам. Мынау менiн счет номерiм БИН 900205451787 ТЕКУЩИЙ СЧЕТ В КZT:KZ879650900007284066 БИН БАНКА: 030841001007

.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *