Ел басшыга

  

Меным аитарым Казахстанда баска бизнестер копкои отыныш елды оилаитын болсаныздар азар оиындарга и жане акша процентке беру уят емеспа не карап журсыздер комектерыныз каида аитаиын акша беретн орталык заимер. Винбохс.денги носеления халкым казакстан азаматтары акша жетспегенынен жумыс жоктыгынан аитаин десе барлык акшамен шешылед агалар болашакты, халыкты, оилаиык калтаны емес! Комектесыныздер халыкка

.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *